">

útržky poezie XX.

In those years, people will say, we lost track
of the meaning of we, of you
we found ourselves
reduced to I
and the whole thing became
silly, ironic, terrible:
we were trying to live a personal life
and yes, that was the only life
we could bear witness to 

But the great dark birds of history screamed and plunged
into our personal weather
They were headed somewhere else but their beaks and pinions drove
along the shore, through the rags of fog
where we stood, saying I.

Adrienne Rich
(* 16. 5. 1929; americká básnířka, esejistka a profesorka a moje velká oblíbenkyně)

překlad na poslední chvíli:

Tenkrát, budou lidi říkat, jsme ztratili pojem
o významu slova „my“ a slova „ty“,
zjistili jsme, že jsme
omezeni jen na „já“
a celé to nakonec bylo
hloupé, ironické a hrozné:
snažili jsme se žít osobní život
a ano, byl to jediný život,
o němž jsme mohli podat svědectví

Jenže velcí temní ptáci historie vřískali a vrhali
se do našeho osobního povětří
Mířili jinam, jejich zobáky a letky se však vznášely
nad pobřežím, v cárech mlhy,
kde jsme stáli my a říkali „já“

[via útržky]

flattr this!

Štítky: , ,Back to Top ↑