">

útržky poezie XIX.

The Interrogation

We could have crossed the road but hesitated,
And then came the patrol;
The leader conscientious and intent,
The men surly, indifferent.
While we stood by and waited
The interrogation began. He says the whole
Must come out now, who, what we are,
Where we have come from, with what purpose, whose
Country or camp we plot for or betray.
Question on question.
We have stood and answered through the standing day
And watched across the road beyond the hedge
The careless lovers in pairs go by,
Hand linked in hand, wandering another star,
So near we could shout to them. We cannot choose
Answer or action here,
Though still the careless lovers saunter by
And the thoughtless field is near.
We are on the very edge,
Endurance almost done,
And still the interrogation is going on.

Edwin Muir
(* 15. 5. 1887; básník a spisovatel, který společně se ženou Willou překládal do angličtiny Franze Kafku, L. Feuchtwangera nebo Heinricha Manna. narodil se na Orknejích a ve 20. letech žil v Praze, Drážďanech, Salzburgu, ve Vídni i v Itálii; do Prahy se pak vrátil krátce po válce jako ředitel Britské rady a o svém pobytu v Československu napsal několik básní – tahle je jedna z nich)
a překlad:

Výslech

Tu cestu jsme mohli přejít, jen jsme váhali,
a pak přišla hlídka:
velitel svědomitý, rozhodný,
muži nevrlí a lhostejní.
Jak jsme postávali a čekali,
začal výslech. Se vším ven, říká,
tady a hned: kdo a co jsme,
odkud jsme přišli, proč, pro kterou že
zemi či tábor se spřáhneme či zradíme.
Otázka za otázkou.
Stáli jsme tam a odpovídali celý den
a za zídkou přes silnici sledovali,
jak nás páry bezstarostných milenců míjejí,
ruku v ruce, v duchu na další hvězdě,
blízko, jen zavolat. My zvolit si nemůžem,
co udělat, co odvětit,
ač bezstarostní milenci se pořád courají
a blízko je pole, jež nemá cit.
Jsme na samém kraji,
trpělivost u konce je,
a výslech přesto pokračuje.

[via útržky]

flattr this!

Štítky: , ,Back to Top ↑