">

útržky poezie XIV.

Particle Poems: 3

Three particles lived in mystical union.
They made knife, fork, and spoon,
and earth, sea, and sky.
They made animal, vegetable, and mineral,
and faith, hope, and charity.
They made stop, caution, go,
and hickory, dickory, dock.
They made yolk, white, and shell,
and hook, line, and sinker.
They made pounds, shillings, and pence,
and Goneril, Regan, and Cordelia.
They made Shadrach, Meshach, and Abednego,
and game, set, and match.

A wandering particle captured one of them,
and the two that were left made day and night,
and left and right, and right and wrong,
and black and white, and off and on,
but things were never quite the same,
and two will always yearn for three.
They’re after you, or me.

Edwin Morgan
(* 27. 4. 1920; snad jeden z nejvýznamnějších skotských básníků 20. století, autor milostných i hravých básní, překladatel Majakovského, Pasternaka, Rostandova Cyrana, Préverta i staroanglického eposu Beowulf)

překlad na poslední chvíli:

Básně o částicích: 3

Tři částice žily v mystickém souladu.
Tvořily nůž, vidličku a lžíci
i zemi, moře a nebe.
Tvořily živočicha, rostlinu a minerál
i víru, naději a dobročinnost.
Tvořily zastavení, pozor a rozjezd
i ábr, fábr, domine.
Tvořily žloutek, bílek a skořápku
i háček, vlasec a olůvko.
Tvořily libry, šilinky a pence
i Goneril, Regan a Cordelii.
Tvořily Šadraka, Méšaka a Abed-nega
i hru, set a zápas.

Jednu z nich lapila potulná částice,
a ty dvě zbylé pak tvořily den a noc
i vlevo a vpravo, to správné a špatné
i černé a bílé i to, co je vypnuto a zapnuto.
Jenže už to nebylo totéž,
a ty dvě budou vždycky prahnout po té třetí.
Jdou po tobě, nebo po mně.

[via útržky]

flattr this!

Štítky: , ,Back to Top ↑