">

útržky poezie VII.

My God, thy suppliant hear:
Afford a gentle ear:
For I am comfortless,
And labour in distress.

Thy servant, Lord, defend,
Whose hopes on Thee depend:
From wasting sorrow free
The heart long vowed to Thee.

For Thou art God alone,
To tender pity prone,
Propitious unto all
Who on thy mercy call.

But, O Thou King of kings,
From whom sweet mercy springs,—
Then ready to be found
When troubles most abound,—

O hear my fervent prayer,
And take me to thy care;
Direct me in thy way;
So shall I never stray.

George Sandys
(* 2. 3. 1577; anglický cestovatel, básník a překladatel Ovidiových Proměn)

překlad z první vody:

Prosebníku, Bože,
sluchu svého dopřej,
neboť jsem sklíčený,
strádáním stižený.

Sluhu, Pane, ochraň,
vždyť jen v Tebe doufá:
dal ti srdce vstřícně –
zbav ho už té trýzně,

Ty jsi Bůh jediný,
k lítosti náchylný,
na všechny vlídný jsi,
kdo prosí o soucit.

Jen ty jsi králů Král,
kdo milost v sobě má –
vždy jsi k nalezení,
když přijde trápení.

Modlitbu vroucnou slyš;
vezmi mě ve svou skrýš.
Svou veď mě cestou jen,
bych nikdy nesešel.

[via útržky]

flattr this!

Štítky: , ,Back to Top ↑