">

útržky poezie IV.

Funeral Blues

Stop all the clocks, cut off the telephone,
Prevent the dog from barking with a juicy bone,
Silence the pianos and with muffled drum
Bring out the coffin, let the mourners come.
Let aeroplanes circle moaning overhead
Scribbling on the sky the message ‘He is Dead’.
Put crepe bows round the white necks of the public doves,
Let the traffic policemen wear black cotton gloves.
He was my North, my South, my East and West,
My working week and my Sunday rest,
My noon, my midnight, my talk, my song;
I thought that love would last forever: I was wrong.
The stars are not wanted now; put out every one,
Pack up the moon and dismantle the sun,
Pour away the ocean and sweep up the wood;
For nothing now can ever come to any good.

W. H. Auden
(* 21. 2. 1907)

překlad:

Pohřební blues

Zastavte čas, telefon vypněte, 
psovi, ať neštěká, dobrou kost předhoďte.
Umlčte klavíry, ať buben jen slabě zní,
vyneste rakev, ať truchlící přijdou k ní.
Letadla nad hlavou ať nad námi sténají,
na nebe napíšou slova „už tu není“.
Uvažte mašle na hrdla bílých holubic.
Strážníci ať vezmou si pár černých rukavic.
Byl sever můj, východ, západ i jih,
mé všední dny i můj nedělní klid,
můj měsíc, má půlnoc, má píseň i řeč.
Že láska je věčná, doufal jsem přec.
Zhasněte hvězdy, už nikdo je nechce.
Zabalte měsíc a sundejte slunce.
Vypusťte oceán, skácejte les.
Vždyť všechno ztratilo svůj smysl dnes.

[via Tumblr]

flattr this!

Štítky: , ,Back to Top ↑