">

Překladatel proti překladači

Německá asociace překladatelů a tlumočníků (BDÜ), obdoba české (JTP), se rozhodla vyzkoušet možnosti překladače Gooogle Translate a porovnat jej s výkonem zkušeného překladatele. Člověk ovšem tentokrát nedopadl jako Garry Kasparov v zápase s počítačem IBM Deep Blue před 15 lety.

Pro měření sil BDÜ použila složitý anglický text z časopisu The Wall Street Journal. Ten vložila do překladače a zároveň zadala profesionálovi, který se specializuje na překlady z oblasti z finančnictví. Výsledkem měl být článek v němčině srozumitelný běžnému čtenáři. Překladač s ním byl hotov takřka okamžitě, profesionálovi prý překlad trval dvacet minut.
Kvalitu obou překladů hodnotil profesor z Kolínské univerzity aplikovaných věd. Dospěl k závěru, který většina překladatelů i uživatelů Google Translate nejen tuší: strojový překlad je nevhodný pro text, jenž má být nejen jasný, ale i prakticky využitelný (v tomto případě např. při plánování investic). Ke srozumitelnému převodu významu a kontextu totiž nestačí jen hledání podobných částí vět v korpusu dat.

Dalším problémem je důvěrnost textů (např. u patentů, smluv nebo finančních předpovědí). Pokud klient svěří svoje data strojovému překladači, nemá je úplně pod kontrolou – což je i jeden z důvodů, proč tolik překladatelů a překladatelských agentur podobné překladače odmítá používat.
Ostatně, bezhlavé používání Google Translate pro profesionální překlady, a to ani pro lokalizace webových stránek, nedoporučují ani jeho tvůrci.

Pokud vládnete němčinou, podívejte se na videozáznam pokusu BDÜ:

A když už jsem zmínila Kasparova, můžeme si připomenout i jeho zápas:

(via) Fidus Interpres

flattr this!

Štítky: , , , ,Back to Top ↑