">

links of the week / týdenní žně (16/52)

  • Na portálu Jednoty tlumočníků a překladatelů se objevil seznam odkazů na korektory, pravopisu různých jazyků, překladové slovníky a jiné programy.
  • Do 6. června je možné Ministerstvu kultury zasílat návrhy na udělení státní ceny za literaturu a překladatelské dílo. Další informace a kontakt uvádí portál české literatury.
  • Nová verze tzv. mezinárodní Bible obsahuje přelomový, a pro některé kontroverzní překlad přelomový překlad verše knihy Izaiáš, konkrétně kapitoly 7, verše 14, který například v Bibli kralické zní „Protož sám Pán dá vám znamení: Aj, panna počne, a porodí syna, a nazve jméno jeho Immanuel“. Američtí překladatelé původní hebrejské slovo „almah“, které se dosud překládalo jako „panna“ (angl. „virgin“), přeložili věrně jako „(svobodná) dívka“ či „mladá žena“. Vatikán zatím novou verzi Bible neschválil. (Více informací najdete také zde.)
Back to Top ↑