">

Hádanka o Ničem

K literární hádance mě inspirovaly dvě věci: události posledních dní a moje každoroční třídění složek a souborů uložených ve virtuálním šuplíku překlady.

Říká se, že každé lidské konání musí mít nějaký smysl, že smysluplnost je cílem našeho života.  Není mnoho myslitelů, kteří by obhajovali opak a odvážili se tvrdit, že začátkem a koncem všeho vlastně není vůbec nic. Jeden takový se narodil asi před třemi sty lety poblíž anglického Glastonbury. Působil jako spisovatel a novinář, ale byl také znalý práva a ke konci (z dnešního pohledu) krátkého života coby vyšetřující soudce založil první novodobý policejní sbor. Jeho postava se objevila i v jednom z dílů českého seriálu Dobrodružství kriminalistiky. Tento mistr ironie a nadsázky dokonce o velkém Nic napsal výtečný a přesvědčivý esej. Věcně a systematicky v něm pojednává o tom, jak je Nic staré a jakou má podstatu, a brání jeho důstojnost a význam. Jeho text je kupodivu aktuální i dnes a je jen škoda, že není známější. Posuďte sami a přečtěte si jeho poslední odstavec:

Když moudrý muž vidí, jakou má Nic důstojnost a důležitost, i to, že skutečně stojí na konci všech věcí, jež provází tolik okázalosti a vážnosti, a že na ně lidé pohlížejí s respektem a s úctou, nepřísluší mu než pohlížet na Nic s bázní a obdivem, usilovat o něj celým svým tělem a ze všech sil a obětovat mu svůj klid, svou nevinnost a své současné štěstí. Pro tuto ušlechtilou snahu navíc máme velké povzbuzení, neboť si můžeme být jisti, že nikdy nebudeme podvedeni ani oklamáni. Ctnostní, moudří a učení se už pak nemusí zajímat o všechny změny na ministerstvech a ve vládě; přesvědčí se, že pokud jsou státní ministři ničemové a pro uplácení a odměňování podřízených využívají lotrovské nástroje, skutečné ctnosti – moudrost, učenost, důvtip a poctivost – svým nositelům beztoho téměř jistě nepřinesou než Nic.

Jak uhodla většina „hadačů“ na Twitteru i na Facebooku,  autorem těchto slov je Henry Fielding.

Pokud vím, tak jeho Essay on Nothing (Esej o Ničem) v češtině dosud nevyšla, ale v originálu si ji můžete přečíst na Google Books (in: The Works of Henry Fielding, Esq: Miscellaneous, od str. 137) nebo stáhnout z archivu OTA (Oxford Text Archive). Poslední odstavec zní takto:

Seeing that such is its dignity and importance, and that it is really the end of all those things which are supported with so much pomp and solemnity, and looked on with such respect and esteem, surely it becomes a wise man to regard Nothing with the utmost awe and adoration; to pursue it with all his parts and pains; and to sacrifice to it his ease, his innocence, and his present happiness. To which noble pursuit we have this great incitement, that we may assure ourselves of never being cheated or deceived in the end proposed. The virtuous, wise, and learned may then be unconcerned at all the changes of ministries and of government; since they may be well satisfied, that while ministers of state are rogues themselves, and have inferior knavish tools to bribe and reward; true virtue, wisdom, learning, wit, and integrity, will most certainly bring their possessors–Nothing.

Díky všem za hádání, knížky jsou rozdány-)

flattr this!

Štítky:Back to Top ↑