">

megalomanka nebo megalowoman?

Myslela jsem, že megalomanie může teoreticky postihnout kohokoli – přesto jsem lehce znejistěla, jak označit ženu, která touto chorobnou touhou vyniknout trpí. Odpověď jazykové poradny Ústavu pro jazyk český přišla během půlhodinky a zde je:

neviditelny text

„…v češtině bychom ženské tvary od původem anglických slov tvořili pomocí české koncovky, nikoli anglické. Vedle barmana máme barmanku, vedle rekordmana rekordmanku apod., stejně bychom utvořili i ženské jméno megalomanka. O tomto typu přechylování hovoříme v Internetové jazykové příručce (http://prirucka.ujc.cas.cz), v kapitole Slovotvorba, v oddíle Přechylování, bod 2.5.“

neviditelny text

Potvrdila se tím teorie, že přejatá, zdomácnělá slova se řídí pravidly českého jazyka. V podstatě marné pátrání po anglickém slovu “megalowoman” mě pak samozřejmě vede k troufalému tvrzení, že megalomanie je v podstatě mužská záležitost. Nemyslíte?-)

flattr this!

Štítky:Back to Top ↑