">

češtin a idiomy

Včera jsem psala o tom, jak mě fascinují (někdy zdánlivě) nepřeložitelná slova a fráze, a odkazovala na vtipný článek R. Novotného, a po přečtění dnešních novin je tu téma idiotů – pardon, idiomů zase.

neviditelny text

Idiom je zažité rčení, úsloví, tedy spojení několika slov, jenž má pro rodilého mluvčího jasný význam – cizinci ho ale vysvětlíte jen stěží. Typickým příkladem je fráze “Nemusí pršet, jen když kape.” Kdybychom ji přeložili doslova – “It doesn’t have to rain, raindrops are good enough” – Angličan nejspíš zvedne obočí: pokud padají kapky, tak přece prší, co tím chce ten blázen říct? O něco lepší by byl překlad “You don’t need rain, raindrops are good enough” – pak by už Angličan pochopil, že jde o metaforu (aha, takže “stačí málo!”). Nejlepší by samozřejmě bylo použít ekvivalent, idiom, který se pro stejný význam používá v angličtině, k tomu už ale potřebujeme buď slovník, nebo dobrou paměť. V tomhle případě je možností několik, ale stačilo by říct: “Every little (bit) helps.”

neviditelny text

Jiný příklad idiomu jsem tento týden objevila v korektuře překladu anglického časopisu. Objevil se v něm nadpis: “Mr XY on taking the cultural bull by the horns.” Překlad bohužel zněl: “Pan XY při chytání kulturního býka za rohy.” Někdo si možná pomyslí, že i býci můžou být kulturní, proč tedy hned kroutit hlavou. Kdo ale umí trochu anglicky, možná už idiom “take the bull by the horns” slyšel, a i když si hned nevzpomene na český ekvivalent, napadne ho, že nejspíš znamená něco jako “poprat se s něčím”. Býk v českém překladu zkrátka zmizí, nemá tam co dělat – konečně, v českých zemích corridu jen tak neuvidíte (v Anglii taky ne, ale proč Angličani býky popadají za rohy se mě neptejte). A jak že by zněl správný překlad té podivné věty? Vzhledem k tomu, že pan XY v článku mluvil o mezinárodní společnosti a o odlišnosti různých kultur, nezbude asi nic jiného než použít slova “Pan XY na téma, jak se poprat s kulturními rozdíly”. Pokud by klient trval na formálním textu, pak by si pan XY musel s problémy prostě poradit a rvačky a pračky nechat stranou.

neviditelny text

Do třetice se dostávám ke zprávě Lidových novin (znovu jde o částečný překlad z angličtiny), která mě k tomuto spisování vyprovokovala. Líčí příběh závěti dvou sester, jež si prý byly blízké jako “dva hrášky v lusku”. Pěkné přirovnání, jen kdyby se idiom “to be like two peas (in a pod)” opravdu používal pro označení blízkého vztahu dvou osob. Ve skutečnosti se toto přirovnání týká zevnějšku a jak vypadají dva hrášky v lusku? Jsou si přece “podobné jako vejce vejci“.

neviditelny text

flattr this!

Štítky:Back to Top ↑