">

Sam Harris: Science can answer moral questions (TED)

Obecně se má za to, že na otázky týkající se dobra a zla a toho, co je dobré a co špatné, nemůže odpovědět věda. Sam Harris však tvrdí, že věda může a měla by být autoritou, pokud jde o morální problémy, utváření lidských hodnot a vysvětlení toho, co patří k dobrému životu.
(přednáška TED; nově i s českými titulky):

(the original / původní video)

flattr this!

Štítky: ,Back to Top ↑