">

ukázka překladu zvaného paskvilní

Kontext:
Reportérka předpovídá, že v letošním roce se bude její zpravodajský pořad hojně zabývat ekonomickou krizí, protože: “There’s no question that people wonder whether we’re out of this first wave, or if this is indeed just the first wave.”
České čtenáře překlad oblažuje takto: “Věc nestojí tak, že lidé očekávají, co se stane v prvni vlně, nebo, zda je to opravdu ta prvni vlna..”

Autora nejlepší korektury původní, anglické věty zvu na pivo.

via email from sylva’s posterous

flattr this!

Štítky: ,Back to Top ↑